kontakt
Rastislav Fruhauf          fruhauf@nasa-fotka.sk          +421 904 142 895